Dołącz do naszej społeczności!

Dołącz do prężnie rozwijanego serwera roleplay.

Regulamin serwera

Ostatnia aktualizacja: 23.08.2019


§1. Postanowienia ogólne

1.1 Każdy gracz serwera DragRP jest zobowiązany do przeczytania i przestrzegania regulaminu.

1.2 Administracja ma prawo karać za czyny działające na szkodę serwera, nawet jeśli nie ma ich uwzględnionych w regulaminie.

1.3 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

1.4 Administracja ma prawo do modyfikowania lub zmieniania punktów regulaminu nie informując o tym graczy.

1.5 Podczas interwencji administratora akcja roleplay zostaje wstrzymana.

1.6 Administrator ma prawo do zbanowania osoby lub usunięcia jej z whitelisty bez podania przyczyny.

1.7 Zabrania się reklamowania innych serwerów oraz posiadania w nazwie użytkownika reklam stron trzecich bądź własnych.

1.8 Obowiązuje zakaz spamowania administracji w celu sprawdzenia podania, może to skutkować blokadą czasową lub automatycznym odrzuceniem.

1.9 Kategorycznie zabrania się sprzedawania/wypożyczania konta steam/discord, które posiada whiteliste na DragRP.

1.10 Po zaćmieniu obowiązuje 10 złotych minut, w czasie których nie można przeprowadzać akcji RP. Wyjątkiem są akcje, które zostały przerwane przez zaćmienie wyspy.

1.11 Całkowity zakaz używania [Z] kiedy nie ma takiej potrzeby. Przycisk ten służy do określenia ID gracza, które ma posłużyć do zgłoszenia go. Używanie tego przycisku podczas akcji bez wyraźnego powodu będzie skutkowało banem.

§2. Ogólne zasady

2.1 Zakaz korzystania z jakichkolwiek skryptów, cheatów, exploitów, bugów, celowników lub jakichkolwiek modów dających przewagę w grze.

2.2 Zabrania się obrażania osób fizycznych poza grą (IC). Złamanie tej zasady będzie skutkowało banem.

2.3 Musisz posiadać sprawnie działający mikrofon i aktywanie z niego korzystać. Pamiętaj, że czat głosowy służy jedynie do komunikacji IC.

2.4 Zakaz używania programów takich jak TeamSpeak, Discord itd. do komunikacji IC.

2.5 Zakaz wychodzenia z serwera podczas odgrywanej akcji RP.

2.6 Wychodzenie z wyspy podczas śmierci (np. gdy nie ma medyków na służbie) będzie skutkowało banem

2.7 Prowokacja słowna, w tym obrażenie odgrywanej postaci przez innego obywatela kilkanaście razy jest równoznaczne z rozpoczęciem inicjacji. Dotyczy również zielonej strefy. Pamiętaj, że zasadę należy stosować rozważnie.

2.8 Zabronione jest kłamanie na /do.

2.9 Wyciąganie broni długiej musi być odegrane poprzez /me. np.: /me Wyciąga AK-47 z torby.

2.10 Jeśli podczas wykonywanej akcji RP zostaniesz wyrzucony z serwera poprzez np. crash musisz natychmiastowo napisać na discordzie wysyłając screena crasha z widoczną datą.

2.11 Zakaz poruszania się pojazdami w sposób nierealny (wyskoki, zderzenia, itp.).

2.12 Nieposzanowanie życia swojej postaci jest postrzegane za FailRP.

2.13 Odgrywanie martwego lub ran śmiertelnych jest równoznaczne z CK.

2.14 Maksymalna kwota na jaką można okraść osobę nie może przekraczać 10 000 $.

2.15 Osoby będące członkami grup przestępczych nie mają możliwości ubiegania się o pracę urzędowe tj. policja, medyk, lscm, psycholog czy adwokat nawet na drugich postaciach.

2.16 Całkowity zakaz kradzieży i wsiadania do pojazdów służb specjalnych (również lokalnych) bez powodu (z wyjątkiem wykorzystania ich do akcji RP) może być karane kickiem/banem.

2.17 Zakaz rozpoznawania osób po głosie, gdy wyraźnie słychać że próbują go zmienić lub mają założoną maskę.

2.18 Negocjator nie może zostać zakładnikiem.

2.19 Proszenie o "revive" gdy na serwerze znajduje się co najmniej jeden medyk, jest zabronione.

2.20 Podszywanie się pod administrację lub służby porządkowe serwera grozi banem.

2.21 W pracach dorywczych można się poruszać tylko i wyłącznie pojazdami służbowymi.

2.22 Podczas interwencji medyka poszkodowany musi odgrywać ból, w przeciwnym wypadku medyk może odmówić pomocy.

2.23 Przed zwolnieniem z pracy gracz musi poinformować swojego szefa.

§3. Przestępstwa

3.1 Wchodzenie z bronią na komisariat jest zabronione. Tyczy się to przede wszystkim prób odbijania osób, będących w areszcie.

3.2 Zabrania się okradania kont bankowych.

3.3 Medycy są neutralni, nie można ich porywać oraz okradać. Nie obowiązuje to w momencie gdy medyk jest strasznie agresywny i czuje się bezkarny (wyzwiska, groźby).

3.4 Zakaz przeprowadzania porwań, gdy na serwerze jest mniej niż 2 policjantów na służbie.

3.5 Napady na bank muszą być organizowane przez minimum 2 osoby oraz gdy na serwerze znajduje się minimum 4 policjantów na służbie. Napady na sklepy mogą być wykonywane w pojedynkę, lecz musi być co najmniej 3 policjantów na służbie.

3.6 Życie zakładnika jest najważniejsze.

3.7 Zakaz interakcji z podstawionymi pojazdami złodziei.

3.8 Zakaz wkraczania do banku przez funkcjonariuszy gdy w środku są zakładnicy z wyjątkiem negocjatora i usłyszenia strzałów.

3.9 Zabicie NPC jest kwalifikowane jako popełnienie morderstwa.

3.10 Przekraczanie prędkości w obecności policji nie jest odbierane jako Cop Baiting. Odbierane jako Cop Baiting jest to wtedy, gdy jest to wykonywane któryś raz z rzędu.

3.11 Zezwala się na odegranie ataku terrorystycznego po uprzednim zezwoleniu od administracji.

3.12 Zakaz przeprowadzania napadów na cywila, gdy na serwerze jest mniej niż 2 policjant na służbie.

3.13 Podczas ściągania długu można zmusić osobę do oddania kwoty nie większej niż 120% całkowitej wartości długu.

3.14 Jeżeli wyrok wynosi więcej niż 70 miesięcy dodatkowo jest min. 6 policjantów, to muszą oni wykonać transport zatrzymanego do stanowego zakładu karnego. (Odbijanie więźnia dozwolone tylko podczas transportu.)

3.15 Zabrania się popełniania przestępstw takich jak porywanie, okradanie, grożenie bronią itp. w zielonych strefach i ich obrębie. Pretekst “Akcja RP” nie odwołuje zielonej strefy (garaże, banki, sklepy, komisariaty, szpitale, straż pożarna, miejsca rozpoczęcia/zakończenia legalnych prac itp.)oraz ich blokowania. Wyjątkiem są napady na bank, sklep oraz kontynuowanie akcji RP.

3.16 Zakaz dopuszczania się przestępstw na terenie komisariatu.

3.17 Całkowity zakaz napadania w miejscach legalnej pracy tj. rzeźnik, sadownik itp.

3.18 Ciągłe napadanie tej samej osoby będzie odbierane jako FailRP, min. odstęp czasu od kradzieży - 30min.

3.19 Ciągłe napadanie w tym samym miejscu będzie odbierane jako FailRP.

3.20 Ilość osób biorących udział w porwaniu/napadzie na bank/sklep (nie wliczając zakładników) nie może być większa niż 6 z wyjątkiem akcji uzgodnionych z Administracją.

3.21 Zakaz robienia operacji plastycznej (zmiana fryzury itd) nie wcześniej niż 24 godziny (24h OOC) po odegraniu akcji RP typu (Ucieczka, Pościg, Napad, etc)

3.22 Zlecenia zabójstw są dozwolone, aczkolwiek nie mogą one być wymierzone w osoby pracujące w służbach porządkowych.

3.23 Zakaz wchodzenia do banku/sklepu osób nie biorących udziału w akcji napadu.

3.24 Za jednego zakładnika w napadzie można zażądać maks. 15 000$ a za Policjanta/medyka na dowolnej randzę maks. 25 000$ oprócz Vice-Komendanta/Komendanta za którego można zażądać maks. 40 000$.

3.25 Przerwa między napadami powinna wynosić 15 minut globalnych.

3.26 Obowiązuje zakaz tworzenia grup przestępczych, które nie należą do mafii / gangów / karteli. Muszą one zostać zarejestrowane na discordzie.

3.27 Pieniądze dostarczone przez negocjatora, nie mogą zostać wpłacone na konto bankowe w obrębie obrabianego banku.

3.28 Zakaz uciekania do zielonych stref (pościg, gangsterskie porachunki, strzelaniny).

3.29 Zakaz zbierania haraczu nie będąc w org. przestępczej.

3.30 Zakaz odbijania z konwoju pod więzieniem tak samo zakazuje się stania pod więzieniem w trakcie konwoju.

§4. Amnezja

4.1 Osoba, która odrodziła się w szpitalu ma obowiązek zapomnieć wydarzenie, które do tego doprowadziło oraz kto brał w nim udział.

4.2 Obowiązuje absolutny zakaz powrotu na akcje w której zginęliśmy, po obudzeniu się w szpitalu. Jest to traktowane jako revenge killing.

4.3 Jeżeli ktoś prosi o pomoc na radiu służb porządkowych w lokalizacji, w której wcześniej polegliśmy oraz obudziliśmy się w szpitalu, nie mamy możliwości pomocy.

4.4 Nie odegranie amnezji (wspominanie, pamiętanie jak do tego doszło) jest traktowane jako FailRP.

§5. Pojęcia

5.1 Random deathmatch (RDM) - Zabijanie innej osoby bez uzasadnionego powodu jest surowo zabronione.

5.2 Vehicle deathmatch (VDM) - Zabijanie innej osoby pojazdem bez konkretnego powodu jest surowo zabronione.

5.3 Metagaming (MG) - Wykorzystywanie informacji OOC w IC. Przykład - mówienie znajomemu na Discord, gdzie aktualnie znajduje się twoja postać.

5.4 Powergaming (PG) - Zakaz wymuszania akcji na innym graczu nie dając mu możliwości reakcji. Przykład - Gracz 1 uderza Gracza 2 tak, że aż traci przytomność.

5.5 Revenge killing (RK) - Zabijanie innej osoby tylko dlatego, że wcześniej ona zabiła ciebie.

5.6 Cop Baiting (CB) - Prowokowanie policji w celu rozpoczęcia z nimi akcji RP.

5.7 Stream Sniping (SS) - Oglądanie streama i wykorzystywanie informacji z niego w świecie gry.

5.8 Character Kill (CK) - permanentne uśmiercenie swojej postaci. Zgodę na przeprowadzenie takowego muszą wyrazić minimum dwie osoby - właściciel postaci oraz administracja.

5.9 Combat Log (CL) - Wyjście z gry podczas akcji RP. Przykładowo: ściga Cię policja, więc robisz ALT+F4 w celu uniknięcia odpowiedzialności.

5.10 FailRP - błędne odegranie akcji RP.

5.11 Wychodzenie z Postaci - sytuacja, kiedy podczas akcji RP wychodzisz z IC do OOC krzycząc do kogoś np. łamiesz regulamin! Unikaj takich zachowań.

5.12 Fail Driving (FD) - Nierealne poruszanie się pojazdem, liczne stłuczki, jazda sportowym samochodem po górach itp itd.

5.13 Celebrity Name (CN) - Używanie imienia i/lub nazwiska znanych osób.

§6. Inne

6.1 Policja korzystając z radia musi również mówić w grze jeśli w pobliżu są inni gracze. Nie dotyczy to sytuacji, w której policjant znajduje się w radiowozie lub w innym pomieszczeniu.

6.2 Jeśli medyk zadecyduje, że na skutek poważnych obrażeń musisz udać się do szpitala, to jesteś zobowiązany to zrobić.

6.3 Nie możesz odgrywać nieprawdziwych obrażeń które ci się przydarzyły. (Np. Zostałeś postrzelony, a odgrywasz że się potknąłeś.)

6.4 Wszystkie błędy znalezione na serwerze powinny być zgłoszone w odpowiednich działach.

6.5 Zakaz kupowania ubrań, które należą do służb publicznych - np. pas policyjny. również tyczy się to niewidzialnych ubrań.

6.6 Zakaz używania telefonu do wzywania taxi w celu napadnięcia kierowcy oraz używania lokalizacji klientów także do ich napadania. Wyjątkiem jest to kiedy kierowcę taxi chcemy wziąć na zakładnika potrzebnego do wykonania napadu na bank/sklep.

6.7 Zakaz chowania lub wyciągania pojazdów z garażu podczas pościgu.

6.8 Chodzenie w masce w takich miejscach jak komisariat, szpital, salon samochodowy, bank jest zabronione dotyczy to również okolic tych miejsc. Policjant ma prawo do przeszukania takiej osoby, a nawet może ją zatrzymać.

6.9 Zakaz odgrywania gwałtów i napaści na tle seksualnym bez zgody obu stron.

6.10 Przekazywanie lub pozbywanie się majątków przed planowanym uśmierceniem postaci lub zaprzestaniem rozgrywki jest zabronione.

6.11 Zakaz zabijania/porywania/okradania medyka na służbie wyjątkiem jest prowokacja.

6.12 Pomimo popełninia FAILRP podczas odgrywanej akcji należy ją dokończyć.

§7. Grupy przestępcze

7.1 Zorganizowana grupa przestępcza to taka, która złożyła podanie o organizację, które zostało zaakceptowane. Niezorganizowana grupa przestępcza to taka, która złożyła podanie, ale nie zostało ono sprawdzone lub zaakceptowane.

7.2 Za grupę przestępczą uważa się grupę nie mniej niż 6 osób prowadzącą nielegalną działalność.

7.3 Organizacja przestępcza może posiadać od 6 do 12 członków. (gang 6, kartel 8, mafia 12), a w jednej akcji RP udziału nie może brać więcej niż 6 osób z danej organizacji.

7.4 Zorganizowana grupa może lecz nie musi poruszać się pojazdami o jednolitej kolorystyce i stylistyce.

7.5 Lider organizacji ponosi pełną odpowiedzialność za działania członków swojej organizacji.

7.6 Zorganizowana grupa powinna posiadać jeden element ubioru w jednolitej kolorystyce i stylistyce jako symbol przynależności do tej grupy.

7.7 Zorganizowana grupa przestępcza może prowadzić działalność przestępczą (m.in. porwania, okupy, kradzieże i wymuszenia), w każdym miejscu w granicach rozsądku i zgodnie z pozostałymi punktami niniejszego regulaminu.

7.8 Niezorganizowana grupa przestępcza ma zakaz porywania ludzi dla okupu (może porywać ludzi jako zakładników do napadów). Nie może walczyć o wpływy ani teren, na którym znajdują się narkotyki lub nielegalne prace.

7.9 Organizacja przestępcza na napad na bank może zatrudnić maksymalnie dwóch ludzi spoza organizacji.

7.10 Informacje o narkotykach mogą sprzedawać tylko mafie, cartele.

7.11 Maksymalna kwota haraczu to 6000$ na 24h.

§8. Oznaczenie stref

Strefa zielona - Wszystkie sklepy (oraz ich parkingi), banki, parkingi, szpitale, komendy policji, urząd pracy oraz miejsca użytku publicznego (w tym warsztat mechanika i miejsca zamieszkania tj. “melina”). Strzelanie oraz porywanie na strefie jest zabronione.

Strefa czerwona - Wszystkie ulice w mieście oraz poza nim, banki oraz sklepy (tylko podczas napadu) w tej strefie zawsze wymagana jest inicjacja.

Strefa czarna - Pola narkotyków, prywatne siedziby mafii/gangów/kartelów. Nie dotyczy głównej bazy mafii/gangów/kartelów. W tej strefie nie ma inicjacji.